Atelier Graphoui

Atelier Graphoui is een collectief van cineasten, een audiovisueel productie-atelier en een creatief centrum. We zijn een echt klank-en-beeld-laboratorium, sinds 1979 actief op het vlak van productie en vorming. Atelier Graphoui is erkend door de Franse Gemeenschap van België. Animatiefilm, documentaire film, experimentele film, audiodocumenten: bij Atelier Graphoui ondersteunen we audiovisuele creaties waar de grenzen tussen inhoud, vorm en genres in vraag worden gesteld en waar taal op een atypische en/of innoverende wijze geëxploreerd en bewerkt wordt. Als productie-atelier is het onze rol om nieuwe projecten te verwelkomen en ze door de verschillend productie-etappes te begeleiden, waarbij we tegelijk het creatieve aspect van de creatie stimuleren. We steunen zowel prille oeuvres als projecten die door hun artistieke aard niet zo makkelijk toegang hebben tot de traditionele financieringsmechanismen.ADRES

Retoricastraat 11 rue de la Rhétorique

1060 Brussels

0032 (0)2 537 23 74

www.graphoui.org

info[at]graphoui.orgONDERSTEUNING

presentatie productie infrastructuur onderzoek
advies technische informatie workshop


DISCIPLINES

theater dans beeldende kunst film
muziek nieuwe media literatuur online
hybride vormen design architectuur performance art
PUBLIEKSWERKING

janeeoccassioneel