Architecture Workroom Brussels

Architecture Workroom Brussels

Architecture Workroom Brussels

Werkplaats voor onderzoek binnen architectuur en stedenbouw

De Architecture Workroom is een werkplaats voor ontwerpend onderzoek binnen de architectuur, stedenbouw en alle aan de ruimtelijke ontwikkeling verwante disciplines. Haar centrale ambitie is het initiëren en stimuleren van de ontwikkeling van – en het onderliggend debat over – nieuwe modellen, principes en visies voor de vormgeving van de leefomgeving. De focus van de acties die de werkplaats ondersteunt en onderneemt, is de architecturale toekomst van de stad in het algemeen, en van het verstedelijkte Europa in het bijzonder. Brussel, kleine kosmopoliete stad en Europese hoofdstad, is voor de werkplaats zowel een ideale internationale context als voorwerp voor ontwerpend onderzoek. Als laboratorium in de architectuur zal de Architecture Workroom het intellectuele kader en de noodzakelijke ondersteuning bieden voor reflectie, ontwikkeling en presentatie van speculatief architectuurontwerp.ADRES

Rue Royale 163 Koningsstraat

1210 Brussels

www.architectureworkroom.eu

info@architectureworkroom.euONDERSTEUNING

presentatie productie infrastructuur onderzoek
advies technische informatie workshop


DISCIPLINES

theater dans beeldende kunst film
muziek nieuwe media literatuur online
hybride vormen design architectuur performance art
PUBLIEKSWERKING

janeeoccassioneel