FoAM

transdisciplinariteit | hybriede realiteit |

FoAM is een laboratorium dat is opgericht om de gaten te vullen tussen creativiteit en innovatie, traditionele ambachten en nieuwe technologieën, fysieke en digitale werelden. Het pleegt onderzoek en design naar responsieve omgevingen, interactieve media en materialen en moedigt participatie, duurzaamheid en een holistische benadering van de wereld aan.ADRES

Koolmijnenkaai 30-34 Quai aux charbonnages

Brussels

00 32 2 513 59 28

www.fo.amONDERSTEUNING

presentatie productie infrastructuur onderzoek
advies technische informatie workshop


DISCIPLINES

theater dans beeldende kunst film
muziek nieuwe media literatuur online
hybride vormen design architectuur performance art


WERKPLAATSEN

De werkplaats beschikt over: een multifunctionele ruimte voor workshops, seminars en andere kleinschalige publieke evenementen; apparatuur en faciliteiten voor onderzoek en creatie met digitale media (hardware, software, audiovisueel, haptisch), fysieke installaties, robotica, textiel zowel als botanische, ecologische en voedsel-gerichte experimenten; bibliotheek en archief met boeken, tijdschriften, media en materialen (on-site en online); korte termijn accommodatie voor maximum drie personen.PUBLIEKSWERKING

janeeoccassioneel