Nadine

onderzoek | transdisciplinair | | |

nadine is een transdisciplinair laboratorium voor hedendaagse kunstenaars, waar artistiek onderzoek wordt gevoerd en experimentele presentatievormen worden verkend. Als relatief kleine speler in het kunstenveld biedt nadineflexibele steun aan artiesten met risicovolle en vernieuwende projecten. Zo is ze complementair aan grotere huizen en biedt ze kunstenaars in ontwikkeling een vrijzone, een plek om te experimenteren binnen een juiste context, zonder productiedwang. Omdat artistieke noden steeds veranderen, is nadine een flexibel en evolutief project dat zijn werking continu blijft bevragen.
nadine wil werk ondersteunen dat zich situeert op het onderzoeksniveau en wil kunstenaars behoeden voor het makkelijke effectenbejag dat vaak met het gebruik van nieuwe media of transdisciplinariteit gepaard gaat. Zij moet dus haar kunstenaars de noodzakelijke tools aanreiken om op een interessante manier met grensverleggend onderzoek om te gaan.ADRES

PLATEAU: Herdersstraat 30 Rue du Berger, 1050 Brussel / Bruxelles

T.B.C.: Gallaitstraat 80 Rue du Gallait, 1030 Brussel / Bruxelles

PLATEAU: +32 2 513 41 04 | T.B.C.: + 32 2 248 20 35

www.nadine.be

oscar(att)nadine(.)beONDERSTEUNING

presentatie productie infrastructuur onderzoek
advies technische informatie workshop


DISCIPLINES

theater dans beeldende kunst film
muziek nieuwe media literatuur online
hybride vormen design architectuur performance art


WERKPLAATSEN

nadine werkt op twee verschillende locaties,
+ PLATEAU (Naamsepoort, Elsene), een grote open ruimte die projecten gelinkt aan de podiumkunsten kan ontvangen, en
+ TBC (Schaarbeek), een herenhuis waarbinnen nadine artiesten uitnodigd een project en netwerk uit te bouwen gedurende een periode van zes maanden.PUBLIEKSWERKING

janeeoccassioneel