NICC

laagdrempelig aanspreekpunt en spreekbuis |
professionalisering van de kunstenaarspraktijk |

NICC is een autonome vereniging van en voor professionele beeldende kunstenaars in België. Door de hedendaagse kunstenaarspraktijk te ondersteunen en zichtbaar te maken, verdedigt en versterkt NICC de rol en betekenis van de beeldende kunstenaar en zijn/haar kunstenaarspraktijk. Op alle terreinen die een impact hebben op de activiteit van de beeldende kunstenaar streeft het NICC naar meer inspraak van de kunstenaars en meer aandacht voor hun concrete realiteit en noden. NICC – is een laagdrempelig aanspreekpunt voor kunstenaars voor informatie, advies en begeleiding – ondersteunt de uitbouw van een zelfstandige en autonome kunstenaarspraktijk – is in naam van de beeldende kunstenaar gesprekspartner van overheid, organisaties en andere actoren in het culturele veld – is een platform voor onderzoek, ontwikkeling en discoursvorming over kunstenpraktijk, zelforganisatie en engagement van de beeldende kunstenaarADRES

Tulpstraat 79

2060 Antwerpen

+32 (0)3 216 07 71

www.nicc.be

info@nicc.beONDERSTEUNING

presentatie productie infrastructuur onderzoek
advies technische informatie workshop


DISCIPLINES

theater dans beeldende kunst film
muziek nieuwe media literatuur online
hybride vormen design architectuur performance art
PUBLIEKSWERKING

janeeoccassioneel