Nucleo

atelier | atelierbeleid | | |

NUCLEO vzw ontwikkelt kwaliteitsvolle en betaalbare ateliers voor kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines en ondersteunt hun werking door het aanbieden van presentatie-, ontmoetings- en werkingsfaciliteiten.ADRES

Lange Violettestraat 237-239

9000 Gent

09 329 50 52

www.nucleo.be

info@nucleo.beONDERSTEUNING

presentatie productie infrastructuur onderzoek
advies technische informatie workshop


DISCIPLINES

theater dans beeldende kunst film
muziek nieuwe media literatuur online
hybride vormen design architectuur performance art


WERKPLAATSEN

NUCLEO verhuurt 45 ateliers op 3 locaties in Gent. Haar doelgroep bestaat uit ‘professionele kunstenaars’: personen die de intentie hebben om de kunstactiviteiten beroepsmatig en op professioneel niveau uit te oefenen, die een artistieke carrière proberen uit te bouwen en indien mogelijk van deze activiteiten willen leven. In principe richt NUCLEO zich voornamelijk tot beeldende kunstenaars. Andere disciplines worden echter niet uitgesloten van het huren van een werkruimte. Ook culturele organisaties waarvan artistieke activiteiten de voornaamste doelstelling zijn kunnen een beroep doen op NUCLEO.PUBLIEKSWERKING